Onder het vaandel van FierBreda hebben eind 2009 vier eerbiedwaardige partijen de handen ineen geslagen. De missie van FierBreda is een bijdrage te leveren aan het behoud van Brabants cultureel erfgoed in het algemeen en dat van Breda in het bijzonder. FierBreda wil ook een fundament leggen onder de ontwikkeling van jong talent. De toekomst wortelt immers in het verleden. Lees ook het interview '550 jaar Bredase culturele historie' door Edine Wijnands in BN De Stem.

vrienden van het chassé theater

De Vereniging Vrienden van het Chassé Theater is voortgekomen uit de Vereniging Concordia. Deze vereniging werd op 1 oktober 1880 opgericht door een aantal vooruitstrevende burgers die zich met succes beijverden voor een fatsoenlijke concert- en toneelzaal in Breda. In juli 1881 kreeg Breda zijn eerste schouwburg: Concordia (Latijn voor 'Eendracht'). In 1994 werd de verenigingsnaam veranderd in verband met de opening van het Chassé Theater in dat jaar.

Ook na 130 jaar is Vereniging Vrienden van het Chassé Theater nog steeds een bloeiende vereniging met ruim 800 leden. Doel van de Vereniging is het bevorderen van deelname aan het culturele leven in Breda en daarbuiten. Het accent ligt op voorstellingen in het Chassé Theater. Tevens worden er interessante voorstellingen en culturele evenementen buiten de stad bezocht.

Voor haar verdiensten is de Vereniging in 2005 onderscheiden met de Koninklijke Erepenning.

Meer weten? www.vriendenchasse.nl

nieuwe veste

Nieuwe Veste is nog jong, maar haar basis ligt in een ver verleden. Reeds in 1843 was er bijvoorbeeld al sprake van een, door de Maatschappij tot Nut van het Algemeen gestichte, jeugdzangschool. De geschiedenis van Nieuwe Veste laat men doorgaans echter in 1876 beginnen met de oprichting van de Vereeniging Algemeene Zang- en Muziekschool Breda. Uit deze vereniging zijn de Bredase Muziek- en balletschool, de Stedelijke Muziekschool, en De Nieuwe Veste, centrum voor kunst en cultuur voortgekomen. Sinds het in 1993 betrekken van het door Herman Hertzberger ontworpen pand aan de Molenstraat, luidt de naam: Nieuwe Veste, centrum voor de kunsten.

Inmiddels heeft Nieuwe Veste, naast de afdelingen muziek en beeldende kunst, ook een cursusaanbod theater, dans, musical, media, fotografi e en schrijven. Een bruisend centrum voor de kunsten dus.

Meer weten? www.nieuweveste.nl

jacob van lennep

Bakermat van de vereniging is de Koninklijke Militaire Academie (KMA). Ter verpozing werden in de officierskantine muziekuitvoeringen en voordrachten gegeven. In oktober 1870 nam luitenant Van Hamel het initiatief 'tot oprigting van een Liefhebberij Toneelschap'. Op 1 november van dat jaar was de Rederijkers Vereeniging Jacob van Lennep een feit.

Het doel van de huidige Vereniging Jacob van Lennep is het gezelligheidsverkeer onder haar ca. 400 leden te bevorderen. Zij tracht dit te bereiken door het organiseren van diverse activiteiten, deels gekoppeld aan een liefdadig doel. Niet alle activiteiten zijn gericht op het toneelspel. Zo is er naast de bestaande toneelafdeling een jaar geleden een rederijkers afdeling, actief onder de naam Vreugdendal, opgericht. Verder is er een bridgeclub en jaarlijks wordt een jeu de boules tournooi, een schietavond, een mosselavond, een fietstocht en excursies georganiseerd. Regelmatig zijn er lezingen.

Meer weten? www.verenigingjacobvanlennep.nl

breda's mannenkoor

Het Breda's Mannenkoor (BM) is in oktober 1865 opgericht en een van de oudste koren van het land. Het predicaat 'Koninklijk' is door koningin Wilhelmina verleend tijdens haar bezoek aan Breda in 1905. Meer dan een eeuw is het koor ook de trotse eigenaar van pand 'Haven 7' in het historische hart van de stad. In de loop van haar (soms bewogen) geschiedenis heeft BM talloze binnen- en buitenlandse concerten gegeven. Het meest recent in Barcelona en omgeving. Daarbij heeft BM vele mensen weten te ontroeren en dat is het mooiste wat je als koor kunt bereiken.

Sinds juni 2008 is de 50 jarige Hans de Wit de inspirerende en grensverleggende dirigent van BM. Naast het onderhouden van het karakteristieke BM (opera)repertoire, wordt hard gewerkt aan de verbreding ervan. In hoeverre de impulsen van De Wit van invloed zijn op de gestage toeloop van nieuwe zangers, is lastig te meten. Feit is echter dat BM intussen zo'n 100 leden telt.

Meer weten? www.bredaasmannenkoor.nl